Privacyverklaring

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Wie zijn wij?
Stichting Vlister Openlucht Baden (St. VOB) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Julianalaan 69, 2851 XH  te Haastrecht. 

https://www.vlisterbaden.nl 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

St. VOB respecteert de privacy van haar bezoekers, samenwerkingspartners, leveranciers, sponsoren, werknemers en vrijwilligers en andere bezoekers van onze website en social media kanalen. Wij willen transparant zijn over het privacybeleid dat wij hebben geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek aan onze website accepteert u deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Uw gegevens worden verzameld door St. VOB en eventuele externe verwerkers. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de handvan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw gegevens benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst. 
De AVG maakt onderscheid in 2 soorten persoonsgegevens. Normale persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. In de meeste gevallen verwerken wij alleen normale persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens? 
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als: 
- U onze website bezoekt
- U op onze website het contactformulier invult en een vraag stelt
- U zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
- U als werknemer of vrijwilliger bij ons in dienst treedt
- U onze zwembaden bezoekt
- U een abonnement bij ons koopt of een zwemles voor iemand uit uw gezin boekt

Waarom verzamelen wij uw gegevens? 
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden: 

-      Om met u te kunnen communiceren
o  Als u ons een vraag gesteld heeft, of als wij u een aanbieding willen doen, of informeren over zaken die in het kader van uw bezoek aan onze zwembaden nodig zijn

- Om de overeenkomst die u met ons aangaat uit te kunnen voeren
o Als u een abonnement voor uzelf of uw gezinsleden afsluit en of iemand uit uw gezin aanmeldt voor een zwemles

- Om onze website verder te kunnen ontwikkelen
o Door het plaatsen van analytische en/of tracking cookies kunnen wij gegevens over uw gebruik van onze website verzamelen en analyseren

- Om onze dienstroosters samen te stellen
o Zodat op ieder moment een juiste bezetting in de zwembaden gerealiseerd kan worden

- Om te voldoen aan wet- en regelgeving
o Voor identificatie, bestrijding van fraude en voldoen aan een wettelijke verplichting

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
St. VOB kan afhankelijk van de rol die u vervult onderstaande persoonsgegevens verwerken. 

Als bezoeker van onze website
-       De website van St VOB verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent door gelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.
-       Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera.)
-       Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier of bestelformulier)

Als geïnteresseerde in onze diensten
-       Als u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening of een vraag wilt stellen via het contactformulier op onze website verwerken wij uw naam en email-adres of telefoonnummer.

Als houder van een abonnement van onze zwembaden
-       Bij het registreren van een abonnement verwerken wij naast uw reguliere NAW-gegevens ook gegevens omtrent uw IBAN-rekeningnummer.

Als deelnemer aan een zwemles
-       Bij het deelnemen aan een zwemles hebben wij via de wettelijk vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 16 jaar naast reguliere NAW-gegevens ook de geboortedatum van het zwemles kind verwerkt. 

Als werknemer of vrijwilliger bij onze stichting
-       Bij het in dienst treden wordt een formulier ingevuld waarop naast uw reguliere NAW-gegevens ook gegevens omtrent uw IBAN-rekeningnummer worden verwerkt, evenals voor de salarisadministratie uw BSN-nummer .

Als bezoeker van onze zwembaden
-       Bij het bezoeken van onze zwembaden wijzen wij u erop dat er camera’s op het terrein en in onze gebouwen geplaatst zijn. Deze camera’s zijn er voor uw- en onze veiligheid.
-       Bij het bezoeken van onze zwembaden kan het gedurende het seizoen voorkomen dat wij algemene sfeerbeelden maken die wij op onze website, social media kanalen of op andere manier gebruiken. Deze beelden zijn nooit bedoeld om iemand te identificeren.

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw gegevens? 
Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maken wij gebruik van vier van deze grondslagen. 

-       Toestemming
o  Voor het versturen van onze nieuwsbrief en het opnemen van contact voor een afspraak

-       Uitvoering van een overeenkomst
o  Voor het verwerken van uw aanvraag voor een abonnement of zwemles voor uw kind
o  Voor het verwerken van uw arbeids- of vrijwilligersovereenkomst met ons

-       Voldoen aan een wettelijke plicht
o  Als wij een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. St. VOB is ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens (lang) te bewaren in de financiële administratie op grond van o.a. de Wet op de Rijksbelastingen

-       Ons gerechtvaardigd belang 
o  Indien u klant bij ons bent kunnen wij u op basis van ons gerechtvaardigd belang aanbiedingen verstrekken die liggen in het verlengde van de diensten die u al bij ons heeft afgenomen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
St. VOB zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt.
De enige twee uitzonderingen hierop zijn:
-       Als we voor een verstrekking aan derden expliciet je toestemming vragen; of
-       Als we hiertoe wettelijk verplicht zijn en pas nadat wij ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 
St. VOB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat ze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Deze afweging baseren wij op het soort persoonsgegevens, de dienst die u bijons heeft afgenomen en wat u als betrokkene redelijkerwijs mag verwachten als bewaartermijn. De meeste gegevens bewaren wij niet langer dan 1 jaar. Gegevens die in onze financiële administratie voorkomen zijn wij verplicht om minimaal 7 jaar te bewaren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
-       Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inlog informatie. 
-       Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
-       Tracking cookies: zoals advertentie cookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun website bezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@vlisterbaden.nl.  

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.  

Vragen, opmerkingen of klachten
Als u gebruikt maakt, of in het verleden gebruikt heeft gemaakt van onze dienstverlening en een probleem ervaart op het gebied van privacy of de bescherming van uw persoonsgegevens, laat dat dan zo spoedig mogelijk aan ons weten.
Wij zullen ons best doen om het probleem op te lossen. Mochten wij er onderling niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Haastrecht, 04-03-2021                                                                                                 versie 2021-03

Contact

Zwembad Natuurlijk De Loete

Bredeweg 2
2851 VA Haastrecht

Tel: 0182-501560


manager@vlisterbaden.nl

Meer info

Zwembad Ons Polderbad

Kievitslaan 49
2821 XL Stolwijk

Tel: 0182-341558


manager@vlisterbaden.nl

Meer info

Stichting info

Secretariaat Stichting Vlister Openlucht Baden
secretaris@vlisterbaden.nl

Facturen
facturen@vlisterbaden.nl
p/a: Stichting Vlister Openluchtbaden
        Julianalaan 69
       2851 XH    Haastrecht

Over de Stichting Vlister Openlucht Baden (VOB)
Met behulp van ruim 70 vrijwilligers en met de inzet van ongeveer 35 personeelsleden beheert de stichting VOB twee openluchtbaden in de Krimpenerwaard: Zwembad Natuurlijk De Loete in Haastrecht en Ons Polderbad in Stolwijk. Beide baden openen elk seizoen in april en sluiten de poort weer in september.

Uiteraard zijn meer vrijwilligers altijd welkom, dus wilt u ook meehelpen? Er is altijd wat te doen. Stuur even een mailtje aan onze secretaris

Je bent van harte welkom!

Onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws en activiteiten in onze baden?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Dank voor uw bericht.

Wij nemen uw gegevens op in onze database en komen er zo spoedig als mogelijk bij u op terug.

Een sportieve groet,
Team Vlister Openlucht Baden
Oops! Laten we dit nog een keer proberen.

Powered by: NewMediair