Toekomst Ons Polderbad verzekerd

VLIST WEER
15/1/2020

Feiten over veranderingen op een rij

Toekomst Ons Polderbad verzekerd

Het bestuur van de Stichting Vlister Openluchtbaden (VOB) werkt samen met zijn vrijwilligers hard aan de kwaliteit en de toekomst van de zwembaden in Stolwijk en Haastrecht. Afgelopen jaar zijn forse investeringen gedaan in duurzame energie-opwekking in Ons Polderbad in Stolwijk. Er zijn plannen ontwikkeld voor de omvorming van De Loete in Haastrecht tot een natuurgezuiverd zwembad. Met sportverenigingen en huurders worden afspraken gemaakt die bijdragen aan een gezonde exploitatie. Personeelsbeleid is erop gericht één team te vormen dat inzetbaar is voor beide zwembaden. VOB betreurt de negatieve beeldvorming die op sociale media wordt aangewakkerd, waarin de suggestie wordt gewekt dat het voortbestaan van Ons Polderbad in het geding zou zijn. Uit de feiten spreekt immers het tegendeel.  

Stichting VOB, eigenaar en exploitant van de zwembaden De Loete en Ons Polderbad, is financieel een gezonde stichting. Uit een onderzoek van de gemeente naar de positie van de zeven openluchtbaden in de gemeente Krimpenerwaard is duidelijk geworden dat de VOB als enige reserves opbouwt voor groot onderhoud en nieuwe investeringen in de zwembaden. Met plannen, investeringen en nieuw beleid zorgt VOB ervoor dat de zwembaden blijven bestaan en ook in de toekomst op tevreden bezoekers en gebruikers kunnen rekenen.

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. VOB ligt op schema bij het vormen van het personeelsteam voor het komende seizoen. Werken bij het zwembad is seizoenswerk: personeel komt in dienst in april en treedt uit dienst in september. Omdat er krapte is op de arbeidsmarkt en omdat we de beschikbare ervaring en kwaliteiten van onze mensen zo goed mogelijk willen benutten, werken we naar één team dat inzetbaar is in beide zwembaden. Afgelopen jaren hebben we daarin stappen gezet. Voor het komend seizoen vragen we van iedereen die bij VOB wil werken de bereidheid om in beide baden te werken.

Veranderen is moeilijk. Krampachtig vasthouden aan het verleden is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van Ons Polderbad en De Loete. Met Zwem- en Poloclub Stolwijk (ZPS) willen we nieuwe afspraken maken die passen in een gezonde exploitatie en die uitgaan van ieders eigen verantwoordelijkheid. VOB is er niet om ZPS in verhulde vorm te sponsoren. VOB is er om ZPS te faciliteren en het zwembad tegen een redelijk tarief beschikbaar te stellen. VOB moet er immers ook voor zorgen dat ruim 100.000 jaarlijkse gebruikers van beide baden tegen een redelijke prijs van het zwembad gebruik kunnen maken en kunnen rekenen op veilig zwemwater, goed toezicht en voldoende voorzieningen.

VOB neemt het de initiatiefnemers van de petitie, uitgebracht op de Facebookpagina Historie van Stolwijk, kwalijk dat zij op misleidende wijze medestanders zoeken, gebaseerd op een verkeerde voorstelling van zaken en zonder de feiten bij VOB te verifiëren. De negatieve beeldvorming suggereert ook dat het voortbestaan van Ons Polderbad onzeker is. Niets in minder waar.

Stichting VOB laat graag zien hoe ze werkt en wat ze van plan is. Van de gemeente Krimpenerwaard ontvangt VOB subsidie op basis van een Uitvoeringsovereenkomst. Dus we leggen jaarlijks verantwoording af over onze prestaties en bestedingen. Maar aan ieder ander die geïnteresseerd is en een bijdrage wil leveren aan een goede toekomst van Ons Polderbad en De Loete, willen we graag ook de feiten en de achtergronden presenteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Schaik (voorzitter VOB), voorzitter@vlisterbaden.nl

Contact

Zwembad Natuurlijk De Loete

Bredeweg 2
2851 VA Haastrecht

Tel: 0182-501560


manager@vlisterbaden.nl

Meer info

Zwembad Ons Polderbad

Kievitslaan 49
2821 XL Stolwijk

Tel: 0182-341558


manager@vlisterbaden.nl

Meer info

Stichting info

Secretariaat Stichting Vlister Openlucht Baden
secretaris@vlisterbaden.nl

Facturen
facturen@vlisterbaden.nl
p/a: Stichting Vlister Openluchtbaden
        Julianalaan 69
       2851 XH    Haastrecht

Over de Stichting Vlister Openlucht Baden (VOB)
Met behulp van ruim 70 vrijwilligers en met de inzet van ongeveer 35 personeelsleden beheert de stichting VOB twee openluchtbaden in de Krimpenerwaard: Zwembad Natuurlijk De Loete in Haastrecht en Ons Polderbad in Stolwijk. Beide baden openen elk seizoen in april en sluiten de poort weer in september.

Uiteraard zijn meer vrijwilligers altijd welkom, dus wilt u ook meehelpen? Er is altijd wat te doen. Stuur even een mailtje aan onze secretaris

Je bent van harte welkom!

Onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws en activiteiten in onze baden?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Dank voor uw bericht.

Wij nemen uw gegevens op in onze database en komen er zo spoedig als mogelijk bij u op terug.

Een sportieve groet,
Team Vlister Openlucht Baden
Oops! Laten we dit nog een keer proberen.

Powered by: NewMediair